Google Trend 2020 ข่าวสารอัพเดท

คำที่ค้นหามากที่สุด

เดือน: พฤษภาคม 2020

การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม dltv

การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (อังกฤษ: Distance Learning Television ชื่อย่อ: DLTV) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อังกฤษ: Distance Learning Foundation ชื่อย่อ: DLF)

โดยจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ถ่ายทอดสดตามหลักสูตร ปฐมวัย​ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 15 ช่อง (ในชื่อDLTV 1-15) รวมทั้ง การออกอากาศรายการเพื่อพัฒนาครู จำนวน 15 ช่อง (ในชื่อ DSTV Network 186-200) ปัจจุบันได้ถ่ายทอดสดการเรียนการสอน ตามตารางสอนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นด้วย

วิธีการรับชม

  • ระบบ DSTV เป็นระบบโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม ในย่านความถี่ KU-Band ที่เป็นระบบเดียวกับ ทรูวิชั่นส์ ซึ่งสามารถซื้อ ชุดรับสัญญาณดาวเทียม กับตัวแทนจำหน่ายของ ทรูวิชั่นส์ ได้ทั่วไป โดยไม่เสียค่าบริการรายเดือน
    • โดยมีราคาประมาณชุดละ 12,000 บาท หรือหากมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ที่สามารถรับย่าน KU-Band ได้ ก็สามารถรับชมได้ เพราะระบบออกอากาศของสถานีฯ มิได้มีการเข้ารหัสไว้ จึงไม่ต้องใช้Smart Card ในการรับชมรายการ
  • ระบบ CATV เป็นระบบโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล ซี่งสามารถรับชมได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แต่สามารถรับชมรายการได้เพียง 7 ช่อง และต้องเสียค่าบริการรายเดือน กับบริษัทเคเบิลทีวีที่ให้บริการ
  • สามารถใช้ประโยชน์ จากการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม โดยวิธีการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อีกทางหนึ่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในด้านเนื้อหาวิชา (Free-of-charge Web-based Information Content) ทั้งในระบบรายการถ่ายทอดสด (Live Broadcast) และระบบรายการตามคำสั่ง (On Demand) ทางเว็บไซต์ของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ภารกิจ

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการออกอากาศ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

  • การศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษา ตาม หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำได้ โดยจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตามตารางเวลาที่ออกอากาศ
  • การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษา เพื่อให้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนทั่วไป (Informal Education) การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ กำหนดเนื้อหารายการ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน และ ความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • ยุติการออกอากาศในระบบความคมชัดมาตราฐาน หรือ SD ของ DLTV สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จะยุติการออกอากาศในระบบความคมชัดมาตราฐาน (Standard Definition หรือ SD) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งการรับชมดีแอลทีวีหลังจากนี้ต่อไป สามารถรับชมช่อง NEW DLTV HD ได้ตามปกติ ระบบใหม่ ความคมชัดสูง HD (โดยเลื่อนแผนออกไปจากเดิมที่ก่อนหน้านี้มีแผนกำหนดว่าจะให้ยุติการออกอากาศในระบบความคมชัดมาตราฐาน ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561) (จำเป็นต้องติดตั้งและรับสัญญาณจากกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ความคมชัดสูง หรือ Set-top-box) โดยจะต้องสังเกตด้านหลังกล่อง ดังกล่าว ซึ่งจะมีช่องต่อสายที่รองรับการออกอากาศจากระบบส่งสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง หรือ สาย HDMI เป็นต้น

สนใจอ่านเรื่องอื่นเพิ่มเติม คลิก

คะแนนบทความ
กด 5 ดาวให้บทความนี้
[Total: 1 Average: 5]

โทรฟรี 100 นาทีของรัฐบาลลดภาระ

โทรฟรี 100 นาทีของรัฐบาลลดภาระ

รัฐแจกโทรฟรีทุกค่าย 100 นาที 45 วัน เริ่มกดรับสิทธิ์ได้ 1 พ.ค ...

โทรฟรี 100 นาทีของรัฐบาลลดภาระ หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบข่าวนี้ ซึ่งเป็นข่าวที่เรียกว่า เกิดมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโควิด 19 นั้นเอง และได้ว่าเป็นการแก้ปัญหา เพื่อช่วยการลดภาระ ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

โดยมีการร่วมมือกับค่ายมือถือ ที่เปิดให้บริการ ในส่วนของการโทรมือถือฟรี 100 นาทีทุกเครือข่าย เรียกว่าจะลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชน ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ในช่วงนี้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ใช้บริการ แบบเติมเงิน เพราะว่าจากข้อมูลนั้น ได้มีการพบมาว่ามากกว่า 70% นั้นเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ ในต่างจังหวัด ผู้ใช้บริการที่อยู่ในเมือง ต้องมีการโทรกลับบ้าน โทรหาครอบครัวตนเอง 

เพื่อติดต่อสื่อสาร โดยผ่านระบบเสียงนั่นเอง เรียกว่าเพื่อสอบถาม ข่าวคราวในช่วง ที่ไม่สามารถ ที่จะเดินทางไปหากัน ทั้งนี้รัฐบาลจึงเล็งเห็น ความสำคัญในส่วนนี้ แล้วจึงจัดโครงการโทรฟรี 100 นาทีทุกเครือข่ายขึ้น โดยโครงการนี้นั้น เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นมา เรียกได้ว่า วิธีการลงทะเบียนนั้น สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียน รับสิทธิ์โทรฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย รอ ...

วิธีการในการรับสิทธิ์

อันดับแรก เราต้องกดไปที่ *170* ตามด้วยเลขหมายบัตรประชาชนของเรา จำนวน 13 หลัก หลังจากนั้นกดสี่เหลี่ยม แล้วกดโทรออก หลังจากนั้นจะมี SMS มายืนยันสิทธิ์ของเรา หลังจากที่เราได้รับ SMS ยืนยัน เราก็สามารถที่จะใช้ บริการในส่วนนี้ได้ทันทีเลย โดยจะมีเงื่อนไขหลักๆอยู่ ก็คือเรานั้น จะต้องลงทะเบียน ต้องเป็นประชาชนไทยเท่านั้น 

หลังจากนั้นลงทะเบียนได้ 1 หมายเลขต่อ 1 ค่ายมือถือต่อ 1 สิทธิ์และสำหรับใคร ที่เป็นนิติบุคคล ก็จะไม่ได้รับสิ่งต่างๆนั้นเอง จะบอกได้ว่า จากที่เห็นการแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ของรัฐบาลนั้น ก็ถือว่าเป็นวิธีการ อีกวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยลดภาระ ในเรื่องของการโทรศัพท์มือถือ ในเรื่องเครือข่าย ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องดีอยู่ไม่น้อย 

ระยะเวลาที่สั้น การแพร่กระจายยังไม่ทั่วถึง คนได้รับสิทธิ์มีวงจำกัด

แต่อยากจะบอกว่า การให้บริการ ระยะเวลานั้น ถือว่ามีเวลาที่สั้นมากๆ ซึ่งหลายคน อาจจะยังไม่รู้ข่าว ในส่วนนี้เพราะว่า พึ่งปิดให้บริการ ในการรับสิทธิ์นี้ไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือว่าเป็นอะไร ที่หลายๆคน ยังไม่ทราบ หรือยังไม่รู้ ก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์ในส่วนนี้ 

ดังนั้นถ้าหากจะมีโครงการแบบนี้ เกิดขึ้นอีก ก็ควรที่จะมีการขยายเวลา หรือมีการประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น โดยทางรัฐบาลนั้น มีกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะนั้นก็คือ กลุ่มที่ใช้บริการแบบเติมเงิน ซึ่งนั่นถือเป็นอะไร ที่ค่อนข้างที่จะเจาะจงไป เฉพาะกลุ่มอย่างเดียวเท่านั้น 

แต่ว่ารู้หรือไม่ว่า บางทีนั้นคนที่ใช้บริการ แบบรายเดือน ก็อาจจะประสบปัญหา ในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการลดภาระค่าใช้จ่ายนั้น ควรที่จะทำไปอย่าง กว้างขวางมากยิ่งขึ้น แม้ว่าโครงการนี้ น่าจะเป็นโครงการที่ดี ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 

โครงการอีกมากมายรอพิจารณา

แต่อยากจะบอกว่า ยังมีโครงการอีกหลายๆส่วน ที่ยังรอการพิจารณา จากรัฐบาลอยู่ ซึ่งเราต้องดูต่อไป แต่เชื่อแน่นอนว่า รัฐบาลอาจจะมีมาตรการ อะไรออกมาเพื่อ ที่จะช่วยให้เรานั้น ผ่านพ้นสถานการณ์ และวิกฤตการณ์ต่อไปได้ 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ต้องดูด้วยความเหมาะสม แล้วก็พิจารณาด้วย พร้อมทั้งดูด้วยว่า ข้อมูลไหนเป็นข้อมูลจริง หรือข้อมูลหลอก เพราะเรียกว่าทุกวันนี้ มีข้อมูลที่หลายๆคนนั้น เกิดความสับสน เป็นอย่างมาก เราต้องพิจารณา ในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกัน 

ถ้าหากพิจารณาได้ ก็จะทำให้คุณนั้น สามารถที่จะฉลาดเลือก แล้วก็เลือกใช้ สิทธิ์ตัวเองอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณ ก็ต้องติดตามข่าวสาร อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกัน 

ประเทศไทย ประชากรยังมีบางส่วนที่ไม่ได้เข้าถึง

แต่เป็นที่น่าเศร้า สำหรับใครที่ไม่ได้ มีโอกาสในเรื่องของ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือการเข้าถึงสื่อ สังคมออนไลน์ต่างๆ ก็อาจจะทำให้ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ช้า ดังนั้นหากใครมีญาติ ที่ไม่มีความสะดวก ในการเข้าถึง ในเทคโนโลยีดังกล่าว ก็อาจจะมีการบอกข่าว แพร่กระจายออกไป 

เพื่อให้ทุกคน ได้รับรู้สถานการณ์ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้รัฐบาลไม่ได้ มีเพียงแค่โครงการ ในโครงการเดียวเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายโครงการ ทั้งนี้ทุกท่านนั้น ต้องคอยดูแล้ว ก็คอยพิจารณาด้วยว่า โครงการไหนเป็นโครงการที่ เรานั้นจะสามารถ …

#หมอก้อง ดราม่าเดือด ติดเทรนด์ทวิต

#หมอก้อง ดราม่าเดือด ติดเทรนด์ทวิต

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลัง #หมอก้อง สรวิชญ์ ได้เข้าไปแซว เบลล่า ราณี หลังจากที่นางเอกสาว โพสต์รูปคู่กับน้องควาย ในวันอนุรักษ์ควายไทย ซึ่ง หมอก้อง ได้คอมเมนต์แซวเบลล่าว่า “เฮ้ย ในรูปมีควายกี่ตัว” ด้านนางเอก เบลล่า ได้ตอบกลับแบบแซ่บๆ ว่า “เฮ้ย ตัวเดียวดิ” และ “หนูดูดีๆ ก็ไม่เห็นพี่ก้องในรูปน๊า งงจังเห็นเป็นสองตัวได้ไง”

จากนั้นแฟนคลับ และคนที่ติดตาม เบลล่า ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลับ จนไอจีเดือดมากทีเดียว เพราะมองว่า คอมเมนต์ดังกล่าวดูไม่เหมาะสม พร้อมกับบอกว่า ถึงจะสนิทกันมากแค่ไหน แต่ก็ไม่ควรแซวกันอย่างนี้ และในโลกทวิตเตอร์แฮชแท็ก #หมอก้อง ได้พุ่งติดเทรนด์ทวิตอันดับหนึ่งในข้ามคืน

ซึ่งทุกคนต่างวิจารณ์กันอย่างหนัก พร้อมกับขุดคอมเมนต์เก่าๆ ที่เจ้าตัวเคยไปแซวเพื่อนดาราทั้ง หมาก ปริญ ที่เข้าไปแซวขณะได้ลงภาพกับน้องหมา 3 ตัว โดยแซวว่า “ในรูปมีหมากี่ตัวครับ” หมาก ก็ได้ตอบกลับว่า “ในปากมีกี่ตัวดีกว่า (ล้อๆ นะ)”

ด้าน เต๋อ ฉันทวิชช์ ก็โดนเช่นกัน เมื่อครั้งลงภาพของ ใหม่ ดาวิกา และหมอก้องก็เข้าไปคอมเมนต์ว่า “ถุย” และอีกภาพที่ เต๋อ กำลังปีนต้นไม้ หมอก้อง ก็เข้าไปแซวว่า “รูปนี้..ก่อนจะคาบไก่แล้วกระโจนลงน้ำ” และอีกหลายๆ ภาพที่เข้าไปแซว ส่วน รัศมีแข นั้นโดนแซวหนักมาก จนชาวเน็ตบอกว่า การทำแบบนี้เป็นการบูลลี่

แต่ประเด็นที่ร้อนคือที่ หมอก้อง ไปคอมเมนต์ รัศมีแข จนโดนมองว่ากำลังบูลลี่ เหยียดเพศ ทั้ง น้องดำ หรือใครเป็นผัวใครเป็นเมียในภาพที่ รัศมีแข ถ่ายกับสามี หลังเกิดดราม่า หมอก้อง ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในอินสตาแกรม

ภาพล่าสุดยังเป็นภาพหมอก้อง ร่วมกิจกรรมเตรียมถุงยังชีพกับทางช่อง 3 ต้นสังกัด ก่อนที่จะมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้น แต่เจ้ากรรมในภาพดังกล่าว ก็ไม่วายเกิดดราม่าจากชาวเน็ตขึ้นมาจนได้

เมื่อ รัศมีแข ได้เข้าไปคอมเมนต์ในภาพดังกล่าว หลังมีประเด็นแฮชแท็ก #หมอก้อง เกิดขึ้นว่า “รักจัง” และอีโมติคอนรูปหัวใจ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเกิดการถกเถียงกันเรื่องนี้ อย่างดุเดือดเลือดพล่าน

บางรายก็คาดการณ์เองว่า “ผมรู้ว่าพี่ประชดครับ ตาสว่างกับคนแบบนี้เถอะครับ คบไปได้ยังไงเพื่อนแบบนี้ในชีวิต”, “คุณแม่เห็นแท็กแล้วแน่ๆ 555 รักค่าปังมาก”

ชาวเน็ตบางรายก็เตือนสติทุกคนว่า “เราคนนอก เราไม่รู้เท่าคนในหรอกค่ะ คือพี่แขก็โตพอที่จะรู้ และแยกแยะออกค่ะ ว่าคนแบบไหนควรคบ คนไหนไม่ควรคบ บางทีการที่หมอก้องปากแบบนั้น คนที่สนิทกันเขาคงไม่ถือสา เพราะรู้นิสัยดี เรามองคนอย่ามองที่ภายนอกค่ะ

ถึงหมอจะปากไม่ค่อยสร้างสรรค์ แต่บางทีจิตใจหมออาจจะไม่ได้เหมือนปากก็ได้ค่ะ และเชื่อว่าประสบการณ์ครั้งนี้ ก็คงสอนอะไรหมอไปอีกนานเลยค่ะ”

“อย่าไปคิดแทนพี่แข เพราะพี่แขอาจจะรู้นิสัยเค้าดีกว่าเรา เราคนนอกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยค่ะ สิทธิของพี่แข fcพี่แขค่ะ เข้าใจนะคะ”, “การที่พี่แขยังบอกว่ารัก ก็แสดงว่าเค้าไม่ได้ถือโทษโกรธแค้น อะไรปลงได้ก็ปลงค่ะ อะไรที่ไม่ได้มีผลกับชีวิตเรา ก็อย่าไปใส่ใจเลยค่ะ” แต่ข้อความดังกล่าวก็เจอต่อว่าโลกสวย

สุดท้ายเกิดการตั้งคำถามถึง รัศมีแข ว่าทำไมที่ผ่านมาต่อต้านการบูลลี่มาตลอด แต่พอถึงเวลาเพื่อนตัวเองทำกลับรับได้ขึ้นมา

“so you don’t want people treating you like a joke, campaign against discrimination, hate speech and homophobic but it is okay when your friend does it? disappointing”

(คุณไม่ต้องการให้คนปฏิบัติกับคุณเหมือนตัวตลก รณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ, คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง, เหยียดเพศที่สาม แต่มันกลับโอเคเมื่อเพื่อนคุณทำอย่างนั้นเหรอ? น่าผิดหวัง)

ซึ่งล่าสุด หมอก้อง สรวิชญ์ โพสต์ภาพบรรยากาศไปช่วยแพ็กของ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งเขียนแคปชั่น “เป็นอีกวันที่มีความสุขกับช่อง 3” แต่กลับเจอทัวร์ลง ถูกชาวเน็ตรุมคอมเมนต์แรงอย่างหนักในไอจี

หลังจากนั้น เบลล่า เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าว เป็นอีโมจิรูปภาษามือบอกรัก เพื่อเป็นการให้กำลังใจ หมอก้อง โดยมีชาวเน็ตเข้าไปให้กำลังใจ เบลล่า ว่าใจดีจัง …

ลุงแท็กซี่ 8 ล้าน เราได้อะไรจากเรื่องนี้

ลุงแท็กซี่ 8 ล้าน เราได้อะไรจากเรื่องนี้

แฉยับ ลุงขับแท็กซี่ ลวงโลก! ได้เงิน 8 ล้านหายวับ เชิดค่าเช่าแท็กซี่

ลุงแท็กซี่ 8 ล้าน เราได้อะไรจากเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น คือสถานการณ์ การแพร่กระจายของ โรคระบาด หรือที่เรารู้กันดี ในชื่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด 19

เรียกได้ว่า เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมามากมายเลย ไม่ว่าจะเป็น ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม หรืออะไรต่างๆก็ตาม อีกทั้งยังไม่ได้เป็นเพียง แค่ประเทศเดียว แต่แพร่กระจายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเรา ก็ได้รับผลกระทบหนัก เช่นเดียวกัน เศรษฐกิจฝืดเคืองเป็นอย่างมาก ผู้คนไม่สามารถ ที่จะออกมาทำงานได้ อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเท่าเดิม 

ทำให้เศรษฐกิจทุกวันนี้นั้น เรียกว่าถดถอยเป็นอย่างมาก เลยทีเดียว จึงทำให้ใครหลายๆคน เกิดความวิตกกังวล และความเครียดเกิดขึ้นได้ เรียกว่ายิ่งหางานไม่ได้ หาเงินไม่ได้ ยิ่งทำให้เรานั้น วิตกหนักมากกว่าเก่า 

ญาติลุงแท็กซี่ 8 ล้าน ยันพี่ชายซื่อสัตย์ ขยันทำกิน บอกป่วยโรคไต ...

ดังกรณีดังกล่าวนั้น คือกรณีของ คุณลุงขับแท็กซี่คนหนึ่ง เรียกว่าเกิดเรื่องราวขึ้น ที่เรียกว่าสร้าง ปรากฏการณ์ใหญ่เลย ในสังคมของเรา โดยมีคลิปประมาณว่า ลุงแท็กซี่นั้น อดครวญว่า ตนเองนั้นหาเงิน เลี้ยงชีพไม่เพียงพอ ขับแท็กซี่อยู่ก็ไม่พอค่าใช้จ่าย เขาไม่มีใครเดินทางนั่น 

สื่อโซเชียลที่รวดเร็ว นำไปสู่พลังอันยิ่งใหญ่

จึงทำให้คนไทยหลายๆคน เกิดนึกสงสาร และมีการแพร่กระจาย บัญชีของลุงขับแท็กซี่ คนนี้ไปทั่ว จนทำให้ลุงนั้น ได้รับเงินบริจาคมากถึง 8 ล้านเลยทีเดียว เรียกว่าสร้างความฮือฮา ให้กับใครหลายๆคน เพราะเรียกว่า เพียงแค่มีดราม่าเกิดขึ้น ในครั้งเดียวเพียงเท่านั้น ก็ทำให้คุณลุงนั้น กลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่ง ได้เลยทีเดียว 

แต่ถ้ามีทั้งนั้น ก็ยังมีกระแสต่อต้าน มาจากอู่เจ้าของรถ ที่เปิดให้บริการ เช่าแท็กซี่อยู่ เรียกว่าสร้างความฮือฮา ขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง เลยก็ว่าได้ เพราะว่าคุณลุงนั้น ได้ติดเงินค่าเช่าแท็กซี่อยู่ เป็นจำนวนกว่า 10,000 บาทเลยทีเดียว 

เรียกได้ว่าเกิด ความสับสน ให้กับใครหลายๆคน ทั้งคนที่บริจาค รวมไปถึงคนที่ ติดตามข่าวสารอยู่ เราจะเห็นได้ว่า จากปรากฏการณ์นี้ ทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่าง ในสังคมไทย หากมองเป็นภาพรวม จะเห็นได้ว่าคนไทย ส่วนใหญ่นั้น รากฐานจิตใต้สำนึกนั้น ล้วนเป็นคนที่มีน้ำใจ ด้วยกันทั้งสิ้น 

แม้ในสถานการณ์แบบนี้นั้น เราอาจจะได้เห็น มุมมองดีๆ จากการช่วยกัน ระดมทุน ร่วมบริจาค ให้กับคุณลุงคนนี้ได้มากยิ่งขึ้น เห็นได้ว่าหลายๆคน ร่วมแรงร่วมใจกัน จนทำให้คุณลุงนั้น ได้รับเงินจำนวน 8 ล้านบาทเลยทีเดียว เรียกว่าเป็นจำนวนเงิน ที่สูงมากๆเลย เพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้น ก็ทำให้คุณลุงนั้น ได้รับเงินไปจำนวนมากเลย 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็จะเห็นได้ อีกมุมมองหนึ่ง คือมุมมองที่เป็นความจริง อีกด้านหนึ่ง นั่นก็คือเรื่องการ ไม่จ่ายค่าเช่ารถ ของคุณลุงนั่นเอง ที่เห็นได้ว่า มีเจ้าของอู่นั้นออกมาแฉ 

เหตุการณ์นี้ ทำให้เราตระหนักถึง ‘ความจริง’ ที่ไม่ได้มีด้านเดียวเสมอไป

ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องจริง เป็นปรากฏการณ์อย่างที่เรานั้น จะเห็นได้ ซึ่งอยากจะบอกว่า ความจริงมักมีสองด้านเสมอ เรานั้นต้องเลือกเสพสื่อ รวมไปถึงพิจารณา อย่างดีด้วยเช่นเดียวกัน ก่อนจะวิจารณ์อะไรก็ตาม โดยถ้าหากตามสืบเสาะ หาความจริงแล้ว ความจริงนั้น ไม่ได้ว่ามีรายได้มากๆเลย 

ซึ่งอันนี้อยู่ที่ คนมองนั้นเอง เราจะรู้กันดี ว่าโลกใบนี้ ของเราไม่ได้มีความจริง เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ดังนั้นก่อนที่เราจะบริจาคอะไร ก็ตามก็ควร ที่จะศึกษา และพิจารณาให้ดีก่อน ว่าเป็นข้อมูลหลอก ข้อมูลเท็จหรือไม่ 

ในกรณีลุงขับแท็กซี่นั้น ก็ถือว่าไม่ใช่ความเท็จ แต่อย่างใด ลุงนั้นได้รับเงินบริจาคจำนวนมาก เกินกว่าที่ใครหลายๆคน มักจะมองว่า เป็นจำนวนเงิน ที่มากเกินไป สามารถเอาไปทำอะไรอย่างอื่น สามารถเอาไปบริจาค กับที่อื่นได้มากกว่านี้ 

เหตุการณ์นี้ ไม่ได้สะท้อนแค่ความจริง …
แต่สะท้อนไปถึง ‘จิตสำนึก’ ของคนไทยด้วยกันเอง

รวมไปถึง การที่เจ้าของอู่นั้น ออกมาแฉ ก็อาจจะเนื่องมาจาก ความบาดหมางส่วนบุคคล ที่คุณลุงนั้น ไม่ยอมจ่ายค่าแท็กซี่นั่นเอง ซึ่งเราก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่าย ด้วยเช่นเดียวกัน ได้อย่างไรนั้น เรานั้นได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง จากปรากฏการณ์นี้ เป็นอย่างมากเลย 

ไม่ว่าจะเป็นทางเลือก ของคนไทยที่มีน้ำใจ เป็นอย่างมาก …

รักษาฝ้า

ครีมหน้าใส ไวท์เทนนิ่ง UltraWHITE+ SPOTLESS
หน้าใส ลดจุดด่างดำ กระ รักษาฝ้า ฝ้าแดดหน้าถึง10เท่า เพื่อผิวขาวใส ฉายแสง
ยูเซอริน อัลตร้าไวท์พลัส สปอตเลส
กรุ๊ปสินค้าครีมไวท์เทนนิ่ง เพื่อจัดแจงกับจุดด่างดำ รักษาฝ้า กระ ที่ดกลึก…ดีขึ้นกว่าเดิม 10 เท่า ด้วยสารไทอามิดอล (THIAMIDOL™)

รักษาฝ้า

กว่า 10 ปีของการศึกษาวิจัย ..มากยิ่งกว่า 50,000 สารทั่วโลก จนกระทั่งศึกษาค้นพบ “ไทอา มิดอล (THIAMIDOL™)” สารไวท์เทนนิ่งทรงอำนาจที่สุด ที่ได้รับการเขียนสิทธิบัตร แล้วก็ พิสูจน์ทางสถานพยาบาลแล้วว่ามีคุณภาพสำหรับการยั้งการผลิตเม็ดสีที่ตัวการ ก็เลยช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็รักษาฝ้า กระ ได้อย่างมีคุณภาพ

ผ่านการตรวจสอบทางสถานพยาบาลแล้วว่า สามารถลดจุดด่างดำ รักษาฝ้า กระ ฝ้าแดดดกลึกเจริญ กว่า 10 เท่า* ผิวมองขาว กระจ่างขาวใส สีผิวเป็นประจำขึ้นอย่างชัดเจนใน 2 อาทิตย์ แรก และก็ดียิ่งขึ้นเมื่อใช้โดยตลอด

*เมื่อเทียบกับสาร B-Resorcinol ในสูตรเดิม

Website https://www.eucerin.co.th/products/ultrawhite

คะแนนบทความ
กด 5 ดาวให้บทความนี้
[Total: 1 Average: 5]

ปักธูปกลับด้าน หวั่นวิญญาณไม่สงบ

ปักธูปกลับด้าน หวั่นวิญญาณไม่สงบ

การขอขมาศพแบบ ปักธูปกลับด้าน จากกรณีที่มีประชาชน ในพื้นที่ของตำบลหนองปรือ จ.สมุทรปราการ และใกล้เคียงซื้อขนมจีบ จากแม่ค้ารถเร่รายหนึ่งมารับประทาน จนทำให้มีผู้ป่วยเกือบ 20 ราย จากอาการท้องเสียอย่างรุนแรง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นางธนู อายุ 66 ปี ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

นายประเสริฐ อ้นเจริญ อายุ 73 ปี สามีของนางธนู ผู้เสียชีวิต ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบาลพลี ด้วยอาการเดียวกัน ได้ขออนุญาตหมอ ออกมาจากโรงพยาบาลมาชั่วคราว เพื่อรดน้ำศพผู้เป็นภรรยา ได้เล่าทั้งน้ำตาว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมา ตนและภรรยาได้เดินทาง ไปเก็บผักที่แปลงผัก

ได้มีแม่ค้าขี่รถจักรยานยนต์ เข้ามาขายของกิน ประเภทขนมจีบ ซาลาเปา ก๋วยเตี๋ยวหลอด และของกินอื่นๆ ที่บรรจุอยู่ในถุงหูหิ้ว แขวนข้างรถขี่เข้ามาขาย ภรรยาตนได้ซื้อขนมจีบเอามากินที่บ้าน โดยแบ่งให้ลูกหลานในบ้านกินกันหลายคน มีเพียงลูกสาวเพียงคนเดียวที่ไม่ได้กิน

หลังจากที่เข้านอนจนเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษ ทั้งตน ลูกหลาน รวมทั้งภรรยา ที่กินขนมจีบเข้าไปทุกคน เกิดอาการถ่ายท้องอย่างรุนแรง ส่วนหลานสาวมีอาการเวียนหัว และอาเจียนร่วมด้วย แต่ก็ต้องรอจนกระทั่งเช้า ลูกสาวจึงได้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาล หลังแพทย์ได้ตรวจรักษา และก็ให้ยาและให้กลับบ้าน ซึ่งตอนนั้นอาการ ก็ยังไม่ดีขึ้นเพียงแต่ทุเลาลงเท่านั้น แต่พอกลับมาบ้านก็ยังถ่ายท้องอยู่ จนกระทั่งอีกวันหนึ่งอาการไม่ดีขึ้น

ลูกสาวจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลบางพลี อีกครั้งแพทย์ได้ให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในช่วงบ่าย ของวานนี้ลูกสาวโทรมาบอกว่า ภรรยาตนเสียชีวิตแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวช แต่ผลชันสูตรเบื้องต้น กลับระบุว่าหัวใจล้มเหลว ในวันนี้ตนจึงขออนุญาตหมอ ออกมาจากโรงพยาบาลชั่วคราว เพื่อมาดูหน้าภรรยาเป็นครั้งสุดท้าย

นางสาวอรุณี อ้นเจริญ บุตรสาวของผู้เสียชีวิต เล่าว่าสาเหตุของการเสียชีวิต ของคุณแม่ในครั้งนี้ มั่นใจว่ามาจากการที่คุณแม่ และคนในครอบครัวหลายคน ได้ซื้อขนมจีบจากแม่ค้ารถเร่รายหนึ่งมารับประทาน เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา เฉพาะครอบครัวของตนมี พ่อ แม่ และหลาน ที่รับประทานขนมจีบเจ้านี้

ในช่วงบ่ายจากนั้นพอตกดึกทุกคนเริ่มมีอาการถ่ายเหลวตลอดเวล าโดยไม่มีอาการปวดหรือเกร็งท้องแต่อย่างใด แต่จะถ่ายตลอดเวลา จึงพาไปส่งโรงพยาบาล เมื่อไปถึงก็ยังไม่หยุดถ่าย แต่ทางโรงพยาบาลได้ฉีดยาและให้พักดูอาการประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนจะออกมาบอกว่าสาเหตุมาจากอาหารเป็นพิษ ให้คนไข้กลับมาพักที่บ้าน โดยไม่ต้องกินยาหยุดถ่าย ให้ถ่ายออกไปให้หมดเชื้อจะได้หมด

หลังจากพาแม่และพ่อกลับมาบ้านก็พบว่าอาการไม่ดีขึ้น จนกระทั่งรุ่งเช้าเห็นแม่ฟุบหมดสติขณะกำลังจะคลานไปขอความช่วยเหลือจากพ่อ จึงรีบแจ้งกู้ชีพให้มารับและพบว่าเสียชีวิตแล้ว ส่วนพ่อก็อาการยังน่าเป็นห่วง ในละแวกบ้านยังมีผู้ป่วยอาการเดียวกัน 20 กว่าราย

ซึ่งแม่ค้ารายนี้ก็ยังลอยนวล จะมีใครเป็นอีกหรือไม่เราก็ไม่รู้ โดยมีญาติของผู้ป่วยรายหนึ่ง ที่หลานอายุยังน้อย กินน้ำจิ้มของขนมจีบเข้าไปและเกิดอาการชักและถ่ายท้องเช่นกัน ได้เก็บน้ำจิ้มไปให้หมอตรวจพบว่ามีสารอันตรายร้ายแรงผสมอยู่ ซึ่งเป็นสารอะไรตนก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้ถามรายละเอียดมา ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตัวคนขายมาสอบถามหน่อย คือมันฆ่าชีวิตแม่ของเราไป

ความคืบหน้าล่าสุด (11 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มี นายก้องภพ พ่อของแม่ค้าเร่ ขายขนมจีบคนดังกล่าว เดินทางมาที่วัด และเข้าขอขมาแทนลูกสาว พร้อมทั้งออกมาระบุว่า

ตนเองทราบเพียงว่า บุตรสาวยึดอาชีพขายรถเร่จริง โดยรับมาจากร้านค้าอีกทอดหนึ่ง ส่วนบุตรสาวที่ตั้งใจ จะเดินทางมาขอขมาศพนั้น ทราบเพียงว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าไปสอบสวนอยู่ เพราะบุตรสาวพักอาศัย ในพื้นที่ของอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขณะที่ นางสาวอรุณี ลูกสาวของผู้เสียชีวิต ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตา วอนให้บิดาของแม่ค้าขนมจีบรายนี้ ย้อนกลับมาให้คำตอบ สาเหตุที่เดินทางมาจุดธูป ขอขมาศพแม่ แต่ทำไมต้องจุดธูป แล้วปักหัวธูปลงในกระถาง ผิดไปจากปกติ คนที่เข้ามาเคารพศพแม่ ทำไมไม่ปล่อยให้ธูป ไหม้หายไปปกติ เหมือนคนอื่นทั่วไป

ทำให้ตนหวาดกลัว ว่าดวงวิญญาณของแม่จะไม่สงบ โดยตนเตรียมหอบหลักฐาน เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เพื่อขอลงบันทึกประจำวัน และสอบสวนหาข้อเท็จจริง และขอความเป็นธรรมกับครอบครัวตน

ล่าสุด นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้สั่งการให้ตัวแทน ของพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ ครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งหาแนวทางเยียวยา ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ของทางราชการต่อไป

ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเที่ยง เจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.แสนภูดาษ จ.ฉะเชิงเทรา ได้นำตัง น.ส.มิ้น แม่ค้าขายขนมจีบ วัย 29 ปี รายนี้ มาชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชน ที่บริเวณศาลาวัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา …

รับทำ SEO Google การันตีอันดับหน้าแรก

รับทำ seo หน้าแรก สามารถจ้างได้ที่นี่ SEONo1.co.th รวมทั้งทำไมผมถึงจะต้อง รับทำ seo หน้าแรก มีคำตอบ พ.ค. 14 2020

รับทำ seo

เพราะเหตุใดผมถึงจำเป็นต้อง รับทำ seo ในเมื่อหลายท่าน ก็สามารถทำ SEO กันเองได้ วันนี้ผมมีคำตอบ เพราะเหตุว่าศาสตร์การทำ SEO นั้น ไม่ใช่แค่เขียนบทความให้ดี น่าอ่าน หรือที่เรียก Quality Content เท่านั้น แต่แนวทางการทำ SEO ที่ดี สำหรับผมแล้ว Backlink บิดาทุกสถาบัน ผมจึงให้น้ำหนักส่วนของ SEO Offpage หรือ Backlink กว่า 70% ทำไมทราบมั้ยขอรับ

ด้วยเหตุว่าบทความดีๆนั้น คนใดกันก็ทำเป็นนั่นเอง แต่ Backlink ดีๆกว่าคุณจะเข้าหัวใจ รวมทั้งกว่าคุณจะทำได้ ถ้าคุณไม่มีกลอุบาย คณะทำงาน หรือเคล็ดวิธีด้านคอมพิวเตอร์ คุณจำเป็นต้องใช้ลูกถึก ทุย ฝ่าอย่างเดียว ลูกค้าที่ติดต่อมาหลายท่าน ยังมีความรู้และความเข้าใจผิดๆหรือไปจ้างคนผิดๆที่บอกว่าทำ SEO แต่ว่าพอเช็คข้อมูล หรือ Backlink ด้าน SEO แทบจะไม่มี ที่สำคัญยังบอกกับลูกค้าว่า เฮ้ย ไม่มีหรอก Report Backlink น่ะ รอดูเพียงแค่อันดับพอ แค่ฟังก็มีความขัดแย้งแล้วขอรับ

อีกความเชื่อไม่ถูกๆที่ผมอยากกำชับไว้ที่ตรงนี้เลยจ๊าขอรับ การ รับทำ seo หน้าแรก ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ว่า Dofollow กับ Nofollow น่ะ คุณไม่ต้องเถรตรงต้องการจะได้แม้กระนั้น Dofollow หรอกครับผม เนื่องจากในความเป็นจริง เพียงแค่คุณได้ Backlink จากเว็บไซต์ที่เป็น Trust Site หรือ SEO Quality สูงๆทาง Google เค้าชอบอยู่ดี ถ้าเกิดไม่จริง ผมถามพิจารณา หากคุณได้ Backlink Nofollow จาก Pantip.com น่ะ คุณเอามั้ย ? ถ้าไม่เอาส่งมาให้ผมได้เลยนะครับ เนื่องจากว่ามันแรงมากมายๆต่อไปนี้อาจจะพอเข้าใจแล้วนะครับ ว่าการทำ SEO แบบทางทฤษฐี กับทางปฏิบัติที่ได้ผลลัพธ์จริงๆเป็นอย่างไร

อีกเรื่องครับ บางบุคคลพึงพอใจแต่ ตัองได้ Backlink จาก Text Link ในบทความ หรือ Anchor Text in Article เท่านั้น หากมิได้ Backlink จากบทความ “ข้าไม่เอา” ก็ด้วยเหมือนกันครับ ไม่เอาส่งมา ผมชอบมากมาย ยกตัวอย่างให้มองครับผม 1 ใน Backlink ที่ผมทำให้ลูกค้าเสมอๆเป็น Backlink จาก Harvard.edu ซึ่งมิได้เป็น Text Link หรือ Anchor Text ใส่ได้เพียงแค่ Link Profile หรือวาง Link Website เอาไว้เฉยๆถ้าจาก สถานศึกษาฮาวาร์ด คุณยังไม่ได้อยากต้องการได้อีก ผมก็ไม่รู้จักจะบอกเช่นไรแล้วขอรับ

สอน seo

สำหรับ รับทำ seo หน้าแรก ลูกค้าหลายเจ้าตกม้าตายตรง Website ไม่มีการปรับปรุง On-Page หรือปรับปรุงแก้ไขได้ยาก ด้วยเหตุว่า Engine ที่ทำเว็บไซต์มา หรือบางครั้งอาจจะไม่มีที่สำหรับปรับแก้ SEO On-Page เนื่องจากการเขียนเว็บที่ไม่รอบคอบ (Engine Website ที่ผมเสนอแนะสำหรับในการทำ Website คือ WordPress, Wix และก็ lnwshop จะง่ายสุด) จึงต้องมีการปรับแก้ SEO เพราะเหตุว่าหากมองดูเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ (% สำหรับผมครับผม ถ้าหากเลือกจะเชื่อตามผม)

รับทำ seo google

งานเล่า SEO และ SEM
– วิทยากรนำเสนอ เข้าร่วมนำเสนอ Google Ads แล้วก็ รับทำ seo …