หมวดหมู่ทั่วไป > หนังสือ

สรุปแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

(1/1)

รับทำ SEO No.1:
โหลดแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
[pr]
 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเพจสอบ   นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ [pr]
เข้าดูเว็บที่   นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ [pr]
 
[pr]
 
[pr]
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ [pr]

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์,คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์,คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version